Георги Зашев

ГЕОРГИ ЗАШЕВ

Информационни технологии и бази данни
МАГИСТЕРИУМ ООД

Георги Зашев е Инженер Магистър в областта на природните науки, придобит в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София.
По настоящем е експерт към МАГИСТЕРУМ ООД. Притежава опит като системен администратор, уеб дизайнер, разработчик на мобилни приложения. Натрупал е значителен опит с поддръжка на хардуер и софтуер решения, програмиране на C#, JAVASCRIPT и SQL.