12 януари 2022 г.

Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Филмът има за цел да разясни функционалностите и да обучи бъдещите ползватели на пилотния демонстрационен модел за кръгова икономика, как да боравят с платформата и да се възползват от предимствата и ползите ѝ. Филмът ще допринесе за увеличаване на броя на използващите платформата лица чрез разясняване на функционалностите й и предоставяне на бърза, лесна, достъпна и ефективна нагледна информация.

Видеоклипът вижте тук:

5 януари 2022 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика".Събитието има за цел да представи планираните дейности и постигнатите резултати в рамките на изпълнението на проекта.

Участие в конференцията ще вземат:

- инж. Цветомир Калчев – ръководител проект;
- инж. Димитринка Калчева – финансов мениджър;
- инж. Георги Зашев – специалист „Информационно-комуникационни технологии“;
- Виктория Белоконска – експерт „Tретиране на отпадъци“;
- Мариета Караникова – експерт „Управление на отпадъците“;
- Здравка Виденова – специалист „специалист „Информационно-комуникационни технологии“.

Модератор на събитието: Елица Христова – експерт „Информация и комуникация“.

Конференцията ще се проведе на 12 януари 2022 г. от 11:00 ч. в Национален пресклуб БТА, бул. „Цариградско шосе“ 49 и онлайн в платформата Zoom.

Моля, заявете Вашето участие до 18:00 ч. на 11 януари 2022 г. като попълните следната регистрационна форма: https://forms.gle/65PHNFNwhEYfe2sZA
След регистрация ще получите линк за достъп до онлайн конференцията.

Вашето участие е важно за нас!

BG16M1OP002-2.009-0036-C01 Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика

МАГИСТЕРИУМ ООД имаше удоволствието да подпише на 03/08/2020 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.009-0036-C01 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз. Разработването на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика цели да допринесе към практическо прилагане на модели за кръгова икономика, чрез предоставяне на потребителски ориентирана информация за възможностите за предотвратяване образуването на битови отпадъци и подготовката за повторно използване и/или рециклиране на битови отпадъчни материали.

Основна цел

Основната цел на проектното предложение е да ангажира пряко бизнеса, неправителствения и гражданския сектор, като преки участници и ползватели на пилотния демонстрационен модел за кръгова икономика, като по този начин, от една страна обогати познанията им чрез предоставяне на разбираема и потребителски ориентирана информация, и от друга ги насърчи към увеличаване дела на предотвратените битовите отпадъци, стимулиране предаването на битовите отпадъчни материали за подготовка за повторна употреба и/или рециклиране с тяхното пряко участие.

Специфични цели

Специфична цел 1: Повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци, в контекста на инициативите за предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в процесите по разделно събиране.

Специфична цел 2: Осигуряване на информиран избор за увеличаване дела на предотвратените битови отпадъци и подготовката за повторна употреба и/или рециклиране битови отпадъчни материали.

Статус

В изпълнение от 18.08.2020 г.

Начална дата 18.08.2020 Крайна дата 18.07.2022

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0036-C01/03.08.2020

Общ бюджет 386 339,08 BGN БФП 370 456,68 BGN Собствено финансиране 15 882,40 BGN

Финансиране: Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

17 декември 2021

Информационната платформа CEMIS се разраства и в други общини в страната

Представиха официално резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на платформата за кръгова икономика CEMIS.BG

На публично събитие в Национален пресклуб БТА бяха представени резултатите и постигнатия ефект след публичното пускане в експлоатация на CEMIS. Това е първата и единствена до момента отворена платформа, която предоставя информиран избор за възможностите и действията, водещи до намаляване образуването на отпадъци и удължаване живота на използваните в домакинството продукти. Нейното официално публикуване в интернет пространството се състоя на 30 септември 2021 г. и от този момент тя стана публично достъпна за всички, заинтересовани от прилагане на моделите за кръгова икономика.

На събитието в БТА създателите на CEMIS изнесоха данни за броя на потребителите, до които тя е достигнала от момента на нейното официално пускане в експлоатация, за активността им и взаимодействието с тях. Ръководителят на проекта инж. Цветомир Калчев сподели информация за разрастването на платформата и подчерта, че само за два месеца след София към нея са се присъединили и общините Враца и Никопол.
За по-малко от 3 месеца информацията от платформата достигна до над 100 000 потребители, като над 8 000 от тях се възползваха от данните и възможностите, които тя предлага.

През м. декември беше публикуван и първият рекламен видеоклип, който за по-малко от седмица бе изгледан над 10 000 пъти.

Специалистът по информационно-комуникационни технологии инж. Георги Зашев разказа за новите функционалности на CEMIS, за възможността за обратна връзка и все по-голямата роля на потребителите и интеракцията с нея. За обогатяването на платформата с ново съдържание и за секцията, предназначена за деца и младежи разказа инж. Димитринка Калчева.
„Разделът „За деца и младежи“ е разработен специално за деца в училищна и предучилищна възраст. Разделът ще съдържа интересна и образователна информация, игри и предизвикателства с екологична насоченост, които целят да им поднесат достъпно и разбираемо информацията, така че от най-ранна възраст да разберат важността от разделното събиране на отпадъци, рециклирането и отговорната употреба на ресурсите. Целта ни е да мотивираме децата да бъдат лидери в промяната към кръгова икономика“, споделиха създателите на платформата.

Цялото събитие вижте тук:
Press conference BTA 16 December, 2021

Платформата е разработена по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС с бенефициент МАГИСТЕРИУМ ООД.

14 декември 2021

Официално представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG

Официално представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS –
информационна платформа за кръгова икономика, разработена по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Уважаеми дами и господа,


Имаме удоволствието да Ви поканим на официалното събитие за представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG – информационна платформа за кръгова икономика. На събитието ще бъдат представени резултатите и ефекта два месеца след публикуване на платформата в публичното пространство. Ще бъдат изнесени данни и информация за броя на потребителите, до които тя е достигнала от момента на нейното официално пускане в експлоатация, за активността на потребителите и взаимодействието с тях. Екипът на проекта ще разкрие данни за бъдещите планове за разрастването и разширяването на платформата с нови данни и функционалност, за включването на нови общини в нея и за новите предложения за партньорства.


Участници:
инж. Цветомир Калчев – ръководител проект;
инж. Димитринка Калчева – финансов мениджър;
инж. Георги Зашев – Специалист „Информационно-комуникационни технологии“;
Модератор на събитието: Елица Христова – служител „Информация и комуникация“.


Събитието ще се състои на 16.12.2021 г. от 11.00 ч. в Национален пресклуб БТА, бул. „Цариградско шосе“ 49 и онлайн в платформата Zoom.
Регистрация за участие: https://forms.gle/NyqaQz3Ta7tM6CpN7


Събитието е отворено за медиите и широката общественост. Няма ограничение в броя на участниците от една организация.


Повече информация за проекта можете да намерите на: https://www.cemis.bg/ и https://magisterium.bg/bg/home/projects/bg0036/

07 декември 2021

Видеоклип за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

Прочети повече ...

03 декември 2021

Интервю по Програма „Хоризонт“ на БНР за разрастването на информационна платформа CEMIS

Прочети повече ...

01 декември 2021

Интервю на инж. Калчев за информационната платформа CEMIS по БНР

Прочети повече ...

25 ноември 2021 г.

Това е втората община след София, която ще предоставя на гражданите си информиран избор за кръгова икономика

Прочети повече ...

09 ноември 2021 г.

Кампания за предаване на стари гуми

Прочети повече ...

02 ноември 2021 г.

CEMIS.BG вече e в Google Play Магазин

Прочети повече ...

27 октомври 2021 г.

МАГИСТЕРИУМ ООД търси ново попълнение към екипа
Прочети повече ...

25 октомври 2021 г.

Нова полезна информация в услуга на потребителите на CEMIS

Прочети повече ...

22 октомври 2021 г.

Нови теми във форума на CEMIS

Прочети повече ...

07 октомври 2021 г.

Платформата CEMIS беше представена в Дарик радио

Прочети повече ...

05 октомври 2021 г.

Видео от представянето на информационната платформа за кръгова икономика CEMIS.BG

Прочети повече ...

30 септември 2021 г.

Представиха CEMIS.BG – първата информационна платформа за кръгова икономика

Прочети повече ...

20 септември 2021 г.

Покана за официалното представяне на CEMIS.BG – ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Прочети повече ...

07 септември 2021 г.

За екипа на Магистериум ООД е удоволствие да представи официално логото на информационната платформа за кръгова икономика

Прочети повече ...

18 август 2021 г.

МАГИСТЕРИУМ ООД с нов експерт в екипа си

Прочети повече ...

16 август 2021 г.

МАГИСТЕРИУМ ООД обяви процедура за избор на изпълнител за осъществяване на кампанията за популяризиране на резултатите от проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036

Прочети повече ...

16 август 2021 г.

Актуализирана е Комуникационната стратегия по проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, обхващаща целия период на изпълнение на дейностите.

Прочети повече ...

19 юли 2021 г.

Видео материали от провелата се на 30 юни 2021 г. встъпителна конференция по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“

Прочети повече ...

30 юни 2021 г.

На 30 юни 2021 г. се състоя встъпителна конференция по проект номер BG16M1OP002-2.009-0036 Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Прочети повече ...

24 юни 2021 г.

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“,
финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Прочети повече ...

18 юни 2021 г.

МАГИСТЕРИУМ ООД търси ново попълнение към екипа
Прочети повече ...

14 юни 2021 г.

Помогнете ни да си изберем лого на информационната платформа за кръгова икономика!
Прочети повече ...

1 юни 2021 г.

МАГИСТЕРИУМ ООД избра изпълнител на кампанията за популяризиране на проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036
Прочети повече ...

21 май 2021 г.
Продължава работата по информационната платформа за кръгова икономика, разработена от екипа на МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“. Платформата се тества на всеки един етап от изграждането си и ще бъде пусната в експлоатация в заложените работни срокове.

Прочети повече ...

6 април 2021 г.
МАГИСТЕРИУМ ООД обяви процедура за избор на изпълнител за осъществяване на кампанията за популяризиране на резултатите от проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036

Прочети повече ...

6 април 2021 г.
Комуникационна стратегия по проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“

Прочети повече ...

4 март 2021 г.
МАГИСТЕРИУМ ООД премести и инсталира сървърът, на който е внедрена базата данни на информационната платформа по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, в специално пригоден за целта дейта център.

Прочети повече ...

2 март 2021 г.
Напредва работата по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036.

Прочети повече ...

15 февруари 2021 г.
МАГИСТЕРИУМ ООД започна работа по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, свързан с Дейност №2.

Прочети повече ...

18 януари 2021 г.
Доклад по дейност 1 „Подготовка на експертни анализи и изследвания“.

Прочети повече ...

5 януари 2021 г.
Встъпителна конференция по проект BG0036

Прочети повече ...

4 януари 2021 г.
Ръководителят на проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 Цветомир Калчев взе участие в събитието „Споделени платформи“ към проект REDUCES, Interreg Europe.

Прочети повече ...

13 ноември 2020 г.
Въпросници за събиране на информация

Прочети повече ...

24 октомври 2020 г.
Назначен екип по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от ЕФРР на Европейския съюз

Прочети повече ...