Консултиране&Партньорство

Проекти

Подготовка, разработване и управление на проекти

Търгове

Подготовка на документации за обществени поръчки

Подкрепа

Професионална консултантска подкрепа за развитието на вашия бизнес

Област на експертиза

Околна среда

Опазване на околната среда, управление на отпадъците, качество на въздуха, управление на водите, опазване на почвите и на биологичното разнообразие и др.

Развитие на човешките ресурси

Младежка заетост, Социална адаптация, Равни права, Социален модел на заетост, социално включване и др.

Информационни технологии

Разработване на ИТ концептуални системи за опазване и мониторинг на околната среда, информиране на обществеността, трансфер на информация и данни, ГИС моделиране, прогнозни модели и др.

Иновации&конкурентоспособност

Демонстрационни ресурсни модели, предприемачество, бизнес развитие, стратегическо планиране и др.

Енергийна ефективност

Възобновяеми енергийни източници, икономия на енергия, алтернативни решения и др.

Консултантски услуги

Принципи на ефективност и ефикасност, Уважение и Доверие, Почтеност и Отговорност, Партньорство и Качество

74


Оценени проекти

110


Изпълнени договори

145


Консултации

19


Години опит