За Нас

НАШИЯТ ЕКИП

Философия

Дружеството е създадено с убеждението и философията, че всеки Възложител е и наш партньор към който се отнасяме с професионализъм и коректност.

Изпълнението на всеки наш договор започва с осъзнаване на проблемите и изясняване на очакванията. Този подход ни дава възможност да предложим адекватен подход и мерки, които да удовлетворят очакванията на нашите бенефициенти.

За да подобрим качеството на нашите услуги, успешно внедрихме и поддържаме стандартите за качество БДС EN ISO 9001: 2015 и БДС EN ISO 14001: 2015

МАГИСТЕРИУМ ООД има удоволствието да поддържа ядро от специалисти с висок професионализъм и дългогодишен експертен, управленски и административен опит, придобит в централната и местни администрации или във водещи компании.

Експертите ни обикновено работят в малки динамични екипи, които се сформират в зависимост от техническите и експертни знания, необходими за изпълнението на всяка конкретна задача. Което ни прави ефективни и ефикасни в предлаганите от нас услуги.

Компанията е в състояние да предложи адекватни на нуждите на бенефициента услуги и да удовлетвори неговите очаквания.